ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5) הצבעה בכלי שיט ישראליים (סעיפים 56יח- 58יש)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים