ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/01/1968

חוק הבחירות לכנסת תיקון מס' 5. הצבעה בכלי שיט ישראליים (סעיפים 56ד- 56יז)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים