ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/01/1968

חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק המקרקעין (העברה לוועדת משנה); חוק לתיקון פקודת העדות (העברה לוועדת משנה); חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 2), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים