ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/01/1968

חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 2), התשכ"ח-1938

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים