ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1968

הצעה להעלות לדיון תקנות בית המשפט (אגרות) מה-07.12.67 הצעת חבר הכנסת י. ה. קלינגהופר; חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק הירושה (תיקון), התשכ"ז-1967 (הצעת חבר הכנסת י. שופמן); שאלות לסדר הדיון בוועדה (הקפאת הדיון בחוק האזנת סתר ובחוק החברות (תיקון מס' 10)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים