ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ב-1965 דיון בשאלת זכות בחירה ליטאיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים