ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/12/1967

הצעת חוק הירושה (תיקון), התשכ"ז - 1967 (הצעת חבר-הכנסת י. שופמן); חוק להארכת תקפן של תקנות שעת-חירום (עבירות בשטחים המוחזקים - שיפוט ועזרה משפטית), התשכ"ח - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים