ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/12/1967

הצעה להעלות לדיון תקנות בית המשפט (אגרות) מה07.12.67; חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק הירושה (תיקון), התשכ"ז-1967 (הצעת חבר-הכנסת שופמן); חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס'5), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים