ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/12/1967

חוק לביטול חיקוקים שנושנו; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים