ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/12/1967

חוק הבוררות, התשכ"ז - 1967; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 5), התשכ"ח - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים