ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/12/1967

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 5), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים