ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1967

חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 5); סיכומי ועדת משנה ב': חוק לביטול חיקוקים שנושנו, התשכ"ז 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים