ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1967

אישור תקנות סדר הדין הפלילי, התשכ"ה 1965; הצעת חוק הירושה (תיקון), התשכ"ז -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים