ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/11/1967

דין וחשבון של ד"ר ידין על השתתפותו בכנסים בינלאומיים; חוק הבוררות; חוק לביטול חיקוקים שנושנו-העברה לוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים