ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/10/1967

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3), התשכ"ה - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים