ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/08/1967

חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשכ"ז-1967; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 12), התשכ"ז-1967; חוק מרשם האוכלוסין (תיקון), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים