ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/07/1967

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון), התשכ"ז-1967; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים