ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/06/1967

בחירת יו"ר לוועדת משנה לנוסח חדש; דברי פרידה לשר מנחם בגין; העברת פקודת המבחן לוועדת משנה; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים