ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/05/1967

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965-תקנות בדבר מרשם האוכלוסין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים