ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/05/1967

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ה-1965 (סעיפים 14-10)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים