ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/04/1967

בחירת יו"ר ועדת המשנה לחוקי יסוד; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים