ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/04/1967

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים