ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/03/1967

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב); חוק מרשם האוכלוסין (תיקון), התשכ"ז-1967; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים