ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/03/1967

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים