ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1967

העברת חוקים מוועדות משנה ואליהן; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים