ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/02/1967

הצעת חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1964; חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים