ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/12/1966

חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים