ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/12/1966

הצעות חברי-הכנסת שאינם חברי וועדה; חוק לשון הרע (תיקון), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים