ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/11/1966

חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים