ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/10/1966

חוק לשון הרע (תיקון), התשכ"ו-1966; חוק לתיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין) (מספר 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים