ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/10/1966

אישור תקנות לפי חוק הדין הפלילי; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) (מס' 4), התשכ"ו-1966; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים