ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/10/1966

אישור תקנות לפי חוק סדר הדין הפלילי; בחירת יו"ר לוועדת משנה בחירת ראשי עיריות; העברת חוק שמירת נכסים לוועדת משנה; התייחדות עם זכרו של חבר הכנסת א. מרידור ז"ל; חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים