ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/05/1966

חוק לתיקון פקודת כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים