ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/03/1966

בחירת ועדות משנה (ועדת המשנה לחוקי יסוד); חוק לתיקון פקודת כלי-רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשכ"ה-1965; חוק נוטריונים למסמכים יוצאי -חוץ (תיקון מס' 5), התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים