ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/03/1966

בחירת ועדות משנה; חוק לתיקון החוק הפלילי (מס' 29), התשכ"ו 1965; חוק לתיקון פקודת כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשכ"ה 1965; חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (תיקון מס' 5), התשכ"ה 1965; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים