ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/02/1966

חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשכ"ה -1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים