ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1966

חוק הדיינים (תיקון); חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים