ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/02/1966

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 29), התשכ"ו-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים