ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1966

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 29)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים