ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/01/1966

חוק לתיקון פקודת החברה (מספר 10), התשכ"ה-1965 (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים