ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/12/1965

חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 10), התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים