ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/12/1965

בחירת ועדת משנה לנוסח חדש; הודעות; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 10), התשכ"ה -1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים