ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/07/1969

החלת חוק חינוך חובה על מספר ערים ומועצות; המשך הדיון בסקירת משרד החינוך והתרבות על ביצוע הרפורמה בחינוך היסודי והעל-יסודי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים