ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/07/1969

דברים לסיום דיוני הוועדה בכנסת הששית; סקירת משרד החינוך והתרבות על התחלת ביצוע הרפורמה בחינוך היסודי והעל-יסודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים