ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/06/1969

חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969; חוק לימוד חובה (תיקון מס' 5), התשכ"ט-1969; חוק לימוד חובה (תיקון מס' 4), התשכ"ט-1969 (הצעת חה"כ מ. אונא); שאילתות ותשובות; תכנון וארגון השכלה למבוגרים (הצעה לסדר היום של חה"כ ג. כהן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים