ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/06/1969

אישור הסתייגות לחוק לימוד חובה (מס' 6) ולחוק הפיקוח על בתיה"ס; סיכום הדיון בעניין בתי ספר בית יוסף ירדנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים