ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/06/1969

חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים