ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/05/1969

חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים