ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/05/1969

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 6), התשכ"ט-1969; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים