ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/05/1969

חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים